Strukturovaný životopis vzor

Váš životopis je spolu s motivačním dopisem vaší první vizitkou, pro vašeho potencionálního zaměstnavatele. Proto by měl být životopis především přehledný, protože zkušený personalista váš životopis ohodnotí během minuty a rozhodne tak o vašem osudu. Životopis proto musí zaujmout a zároveň musí být přehledný.

Co najdete na webu vzor-zivotopis.eu? Vzor životopisu, jak napsat životopis, vzor průvodního dopisu.

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis by měl obsahovat pravdivé údaje o člověku. Měl by obsahovat základní osobní údaje (jméno, rodinný stav, věk, datum narození), kontakt (e-mail, telefon, adresa), zkušenosti, úspěchy, datum a podpis.

Standardní životopis CV

Standardní CV by neměl být delší než dvě stránky a události se v něm dnes obvykle řadí sestupně podle data – nejnovější jsou nahoře. V různých zemích se zavedly různé požadavky na formu CV, které se navíc mění, zejména s šířením internetové komunikace.

Strukturovaný životopis vzor

Dříve se životopisy zpracovávaly jako slohové práce: „Narodil jsem se v Praze a je mi 30 let...“ Taková forma ale ubírá na přehlednosti a také na rychlosti, s jakou je vaše žádost zpracována a posouzena. Proto se klasický životopis, který je formulovaný v souvislých větách se dnes již takřka nepoužívá. Byl tedy zaveden takzvaný strukturovaný životopis. Vyznačuje se vypuštěním zbytečných vět a umožňuje dozvědět se vše a ušetřit čas.

Strukturovaný životopis vám umožňuje napsat vaše kvalifikace, dovednosti a schopnosti v logickém sledu:

Hlavička

Zde uvedete informace, jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. Dříve byl vyžadován i zdravotní stav a datum narození, ale tato data nejsou povinná. Je tedy na vás, zda budoucímu zaměstnavateli prozradíte např. váš věk.

Vzdělání

V opačném chronologickém sledu vypíšete vaše studijní zkušenosti. Obvykle se začíná až 2. stupněm vzdělání (tj. neuvádí se základní škola).

Praxe

Pracovní zkušenosti uvádíte v pořadí od nejaktuálnější po nejstarší (na prvním místě proto uvedete své současné nebo poslední zaměstnání), uvedete název a dobu působení u dané společnosti, název pracovní pozice, stručně popíšete pracovní náplň, získané zkušenosti, odpovědnost apod. Do této části patří také praxe při studiu.

Kurzy

Uvedete významné kurzy, školení, semináře a workshopy. Zapomenout byste neměli na jazykové kurzy, jsou v dnešní době hodně důležité. Podrobně se vašim jazykovým znalostem můžete věnovat ve zvláštním oddíle.

Práce na počítači

Vyjmenujte zvládnuté programy, popřípadě programovací jazyky.

Jazykové znalosti

U cizích řečí je vhodné vypsat úroveň porozumění — psaného i mluveného slova.

Ostatní

Např. řidičský průkaz s uvedením skupiny řidičského oprávnění a praxe. Vypisování dalších kategorií už je jen na vás. Můžete popsat svůj profil osobnosti, pracovní cíle, osobní zájmy, reference apod.

Fotografie

Pokud je součástí životopisu fotografie, měla by být vždy pasová (nevhodné jsou snímky z dovolené, záběry celé postavy apod.).Další strana: Jak napsat životopis